SUSTAINABILITY details

Hydro-projektet i Indonesien

Vi kan med stolthet visa upp våra certifikat på att vi varit ett klimatneutralt bolag sedan 2017.

Projekt – Klimatkompensation

Klimatkompensation i Paradigm-projektet i Kenya

Paradigm-projektet möjliggör distributionen av 1000-tals effektiva vedspisar och vattenreningsteknik till olika kenyanska samhällen. Familjer behöver nu mindre träbränsle för matlagning och vattenförsörjning, och påfrestningen på de omgivande skogarna minskar. Genom att byta traditionella kokplattor med lokalt tillverkade, effektiva spisar minskar bränsleanvändningen med cirka 50% och minskar giftiga utsläpp med upp till 70%.

Genom att distribuera dessa moderna spisar genererar Paradigm-projektet hushållsbesparingar om ca 15% – pengar som istället går till mat, skola avgifter och andra förnödenheter. Projektet främjar också ökad hälsa genom en förbättrad inomhusluftkvalitet, vilket väsentligt minskar antalet fall av luftvägssjukdomar och lunginflammation. Säkra vattenfilter och offentliga vattenautomater som förhindrar vattenburna sjukdomar.

Image caption goes here

1000+

Thousands of efficient wood

50%

Fuel consumption reduced

70%

Toxic emissions are reduced

15%

Household savings

Slutligen skapar även Paradigm-projektet sysselsättningsmöjligheter och ekonomiska vinster, inte minst för kvinnor som sparar mycket tid som annars går åt till att samla ved.

Projektet är certifierat av