DURABILITY details

The Hydro project in Indonesia

We can proudly display our certificates that we have been a climate-neutral company since 2017.

Project – Climate compensation

Klimatkompensation i Musi River Hydro-projektet i Indonesien

Denna vattenkraftanläggning är byggd vid Musiflodens övre del, nära hamnstaden Bengkulu. Denna vattenkraftsanläggnin ersätter fossilbränslegenererad energi genom att nyttja flodens naturliga kraftflöde för att generera förnyelsebar elektricitet som levererar över 765 000 MWh till Sumatras elnät varje år.

Utöver att generera förnyelsebar energi till elektricitet, hjälper projektet till sysselsättning samt förbättrad ekonomisk utveckling i Indonesien. Kvalitetsjobb och uppskolningsmöjligheter har skapats i ett landsbygdsområde som historiskt dominerats av jordbruk.

Paradigm project

765000

Sumatras elnät varje år

50%

Fuel consumption reduced

70%

Toxic emissions are reduced

15%

Household savings

Projektinkomsterna har återinvesterats till att stödja ett lokalt barnhem, bygga nya vägar, broar och en traditionell marknad, vilket ger de lokala bönderna bättre tillgång till deras odlingsfält såväl som ökad inkomst.

The project is certified by

You may also like our other projects