HÅLLBARHET

vår interna verksamhet är helt klimatneutral

Sedan 2017 är vår interna verksamhet helt klimatneutral och från januari 2019 ingår alltid klimatkopensation till 100% för alla våra kunders resor.

Vi har ett flerårigt engagemang och stöttar WWF genom att agera Vänföretag.
Vi stödjer internatskolan Kiotani utanför Nairobi i Kenya där vi har donerat grundplåten till en solcellsanläggning i skolans nya matsal.
Det betyder att barnen får ljus efter mörkrets inbrott.

De kan läsa läxor, spela spel och umgås, utan att behöva bära omkring fotogenlampor. Dessutom förser anläggningen köket och tvättstugan med varmt vatten. Det ger renare kläder och sängkläder och bättre hygien i köket! Du kan läsa mer om projektet här! Via våra dotterföretag stöttar vi även olika sociala projekt i Sydafrika.

Våra hållbarhetsprojekt