HÅLLBARHET detaljer

Hydro-projektet i Indonesien

Vi kan med stolthet visa upp våra certifikat på att vi varit ett klimatneutralt bolag sedan 2017.

Projekt – Klimatkompensation

Klimatkompensation i Musi River Hydro-projektet i Indonesien

Denna vattenkraftanläggning är byggd vid Musiflodens övre del, nära hamnstaden Bengkulu. Denna vattenkraftsanläggnin ersätter fossilbränslegenererad energi genom att nyttja flodens naturliga kraftflöde för att generera förnyelsebar elektricitet som levererar över 765 000 MWh till Sumatras elnät varje år.

Utöver att generera förnyelsebar energi till elektricitet, hjälper projektet till sysselsättning samt förbättrad ekonomisk utveckling i Indonesien. Kvalitetsjobb och uppskolningsmöjligheter har skapats i ett landsbygdsområde som historiskt dominerats av jordbruk.

Paradigm projekt

765000

Sumatras elnät varje år

50%

Bränsleförbrukningen minskad

70%

Giftiga utsläpp minskar

15%

Hushållens sparande

Projektinkomsterna har återinvesterats till att stödja ett lokalt barnhem, bygga nya vägar, broar och en traditionell marknad, vilket ger de lokala bönderna bättre tillgång till deras odlingsfält såväl som ökad inkomst.

Projektet är certifierat av

Du kanske också gillar våra andra projekt